KLASIK - RAPID - BIAKTIV


 

 

Manuál - popis přípravku a aplikace ke stažení zde:

 

Roundup Klasik.pdf (133,6 kB)

Přímá objednávka zde:

E-shop

 


 ROUNDUP KLASIK

 


Kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřeně a plevelů v lesních školkách, k přípravě půdy a při ošetření lesních kultur. Jedná se o širokospektrální neselektivní přípravek s účinností proti jednoděložným i dvouděložným plevelům.

  Působení přípravku

Herbicid vstupuje do rostlinného těla ošetřených plevelů přes pokožku zelených částí pletiv. Účinná látka je rozváděna v rostlinách jak v jejich nadzemní části, tak do celého kořenového systému. Biochemickým působením v rostlinném těle dochází k postupnému odumírání nežádoucích rostlin.
Přípravek vykazuje herbicidní působení vůči všem běžně se vyskytujícím jednoletým, víceletým i vytrvalým plevelným druhům. Některé plevelné druhy jako např. ostružiník, hasivka orličí, přeslička a některé další vyžadují dávky na horní hranici registrace nebo dělenou aplikaci přípravku.

  Dávkování přípravku

Škodlivý činitel Dávka/ha; koncentrace Termín a způsob ošetření

lesní školky
starší semenáčky 1 - 3 l 200 l/ha vody jednoleté i vytrvalé plevele
starší síje jehličnanů i listnáčů meziřádková aplikace s ochrannými kryty

lesní kultury
nálet dřevin a likvidace 2,5 -15% aplikace na zelené části nežádoucí buřeně
výmladnosti a ošetření řezných ploch

ošetření kultur BO, SM 3 - 5 l 200 l/ha vody v průběhu veg. období, borovice a smrk
výsadby jehličnanů mimo MD po vyzrání tohoročních výhonů nebo
s použitím ochranného krytu
BO, SM, listnáče - ošetření 33-50% knotové hole, smáčecí rámy, jícha
přerostlé buřeně nesmí zasáhnout cílovou dřevinu